GLÆDELIG jul fra CASA

Kære kunder, samarbejdspartnere og gode relationer til CASA.

2016 har været et godt og spændende år for CASA. Vi har igangsat byggeriet af flere store projekter og vundet mange nye, som vi glæder os til at arbejde videre på.

Projekterne er en blanding af byudvikling med fokus på moderne boliger, erhvervsbyggerier, OPP/OPS-samarbejder samt renoveringsopgaver.

CASA har også i 2016 udvidet medarbejderstaben, så vi til januar bliver 130 ansatte inkl. praktikanter. En stor del af medarbejderne i CASA A/S har netop valgt at blive medejere, så der er stor tiltro til de ambitiøse vækstplaner, der er lagt for virksomheden.

Vi glæder os til at fortsætte rejsen og levere værdi for investorer og brugere i konstruktivt, innovativt og fleksibelt samarbejde med jer.

 

CASA-teamet/20. december 2016