Borgmester Lars Erik Hornemann og retspræsident Anni Højmark tager første spadestik til Svendborgs nye byret.

spaden sættes i

Den 4.000m2 store retsbygning med syv retssale opføres i et offentlig-privat partnerskab (OPP) af Team OPP – et konsortium, der består af CASA, ejendomsforvaltningsselskabet DEAS samt investorerne PensionDanmark, PKA og Sampension.

Ved at udføre byggeriet og drive bygningen som OPP, er Bygningsstyrelsen sikret et projekt, der afleveres til tiden, til den rette pris og med en sikker drift og optimalt vedligehold.

Konsortiet har ansvar for hele projektet, både investering, byggeri og for den efterfølgende drift og vedligeholdelse. Bygningsstyrelsen betaler så til gengæld en fast leje de første 20 år, fra bygningen er klar til ibrugtagning. Derefter overtager de selv ejerskab samt drift og vedligehold af bygningen.

Står klar i 2016
Medarbejdere og borgere kan se frem til at tage den nye retsbygning i brug allerede den 1. juni 2016 – kun 1½ år efter, at Folketingets Finansudvalg godkendte bevillingen.

Vi glæder os meget over, at byggeriet nu går i gang. Den nye byret har været mange år undervejs, men nu får den sydfynske retskreds endelig sin egen retsbygning. Den bliver en fantastisk ramme om vores aktiviteter og synliggør, at vi arbejder tidssvarende og professionelt for ret og retfærdighed,

siger Anni Højmark, retspræsident ved Retten i Svendborg.

Den nye bygning bliver arbejdsplads for rettens godt 40 medarbejdere, der i dag sidder fordelt på flere adresser i Svendborg.

View_Ankomst

 

View_Hovedindgang