Om mindre end to år kan godt 300 studerende glæde sig til at åbne døren til deres nye værelse på PFA-kollegiet i Odense. Første spadestik bliver i dag taget med deltagelse af bl.a. borgmester Peter Rahbæk Juel. Kollegiet er det første af fire PFA-kollegier, som Danmarks største pensionsselskab har taget initiativ til at bygge i anledning af 100-års jubilæet i 2017.

I 2017 annoncerede pensionsselskabet PFA opførelsen af et kollegie i hver af de fire største studiebyer Odense, Aalborg, Aarhus og København. Kollegierne giver plads til godt 1000 studerende og vil koste mere end en milliard kr. at opføre. I dag bliver første spadestik taget til kollegiet i Odense, der bliver det første, der står færdigt i begyndelsen af 2020 og giver plads til ca. 300 studerende.

”Uddannelse spiller en afgørende rolle i det danske samfund, og med den stigende søgning mod mange uddannelser, er der rift om boliger til et SU-budget særligt i de store uddannelsesbyer som Odense. PFA vil gerne være med til at understøtte, at vi i Danmark udvikler os som videnssamfund, og at studerende kan få en solid base med trygge rammer og ro til fordybelse. Her kommer de til at bo i et moderne bæredygtigt byggeri med fokus på fællesskab og læring, som vi ønsker skal blive et nyt samlingspunkt for studerende i Odense,” siger Allan Polack, Group CEO i PFA.

Kollegiet på 12.659 m2 kommer til at ligge centralt i Toldboldgade midt i City Campus-området ved havnen i Odense og ventes klar til indflytning i begyndelsen af 2020. PFA’s investering i kollegiet er på over 300 mio. kr., og PFA’s 1,2 mio. kunder vil få fortrinsret til at få børn og børnebørn skrevet op. Kollegiet opbygges i bæredygtige materialer som et kvadratisk 8-tal, hvor hjertet af bygningen bliver indrettet til læring og skal fungere som socialt samlingspunkt. Det er tegnet af Arkitema Architects og entreprenøren er CASA A/S.

Investering i fremtiden
Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) ser ligeledes frem til, at 300 flere studerende kan få tag over hovedet i landets 3. største by, hvor ca. 15 pct. af indbyggerne er studerende.
Odense har på få år fået 10.000 flere studerende, som er med til at skabe liv og dynamik i byen og medvirker til Odenses udvikling. Med PFAs kollegie bliver der skabt endnu bedre rammer for de studerende og det nye kollegie underbygger Odenses transformation og position som en attraktiv studieby,” siger Peter Rahbæk Juel.

By- og kulturrådmand i Odense Jane Jegind (V) peger på, at det kommende PFA kollegie bidrager til den positive udvikling, som Odense oplever i disse år.
”Det er en blåstempling af Odense, når investorer som PFA placerer et stort byggeri i byen. Vi har bevist, at der er kommet handling bag ordene i Odense. Byen udvikler sig både fysisk og mentalt i disse år, og der er mange muligheder for spændende investeringer. Det er en udvikling, som vi skal holde fast i, og det understøtter PFA i høj grad med deres smukke kollegiebyggeri centralt i Odense,” siger Jane Jegind.

Hos CASA glæder man sig over samarbejdet og visionerne hos både PFA og Odense Kommune. ”Vi er stolte over den tillid, PFA har vist os ved at vælge CASA til at opføre deres nye kollegie i Odense. Vi har tidligere arbejdet tæt og konstruktivt sammen med PFA som investor på Rambølls kontordomicil i Esbjerg. På PFA-kollegiet har vi fokuseret på at udvikle et byggeri med en høj grad af interaktion mellem de studerende samtidig med, at det er funktionelt og lever op til de arkitektoniske visioner og udtryk, som arkitekterne fra Arkitema har tegnet,” siger Rasmus Holbech, Senior Developer i CASA.

Kontakt
For yderligere informationer er du velkommen til at kontakte:
CASA: Mette Jørvad, Kommunikationschef, +45 2118 9399, mej@casa-as.dk
PFA: Martin Olsen, Pressekonsulent, +45 3053 1767, mol@pfa.dk

Fakta om PFA-kollegiet i Odense
• Antal værelser: 298, værelsesareal 20 m2, samlet areal 12.659 m2. (inkl. fællesarealer)
• Opskrivning begynder efter forventningen medio 2019 og kan foretages på mitpfa.dk/boliger
• Værelserne har alle eget badeværelse og er opdelt i grupper (’bo-familier’) à 10-12 værelser, der deler fælleskøkken og fællesrum i et familielignende fællesskab. Altaner binder ’bo-familierne’ sammen og giver de studerende let adgang til grønne udearealer.
• Der er rekreative fælles gårdrum på i alt 2.400 m2 samt store rekreative udendørsarealer.
• Kollegierne kommer til at bestå af 3 og 4 etagers bygninger.
• Der kommer fællesfaciliteter som lærings- og studierum, fælles vaskeri, fitnessrum, musikrum og værksted.
• Arkitekt: Arkitema Architects
• Totalentreprenør: CASA A/S
• Beliggenhed: I Toldboldgade centralt i City Campus-området ved havnen i Odense.
• Kollegierne henvender sig til SU-berettigede studerende på videregående uddannelser. PFA’s 1,2 mio. kunder vil få fortrinsret til at skrive børn og børnebørn op til kollegierne.
• Kollegiets udformning: Opbygges som et kvadratisk 8-tal, så beboerne oplever en fysisk
sammenhørighed med resten af kollegiet og har let ved at møde andre på kryds og tværs
• Stærkt læringsmiljø: 8-tallets hjerte bliver indrettet til læring og fungerer som socialt
samlingspunkt. Her kan man f.eks. forestille sig, at der bliver indrettet områder med studielounge og grupperum.
• Bæredygtigt byggeri: Kollegiet i Odense bliver opført med delvis grønne facader,
regnvandsopsamling og genanvendelige, robuste materialer. PFA går efter en DGNB-certificering (dansk certificering med krav til bæredygtighed) af kollegiebyggerierne.
• PFA’s investering i kollegiet i Odense er på over 300 mio. kroner
• Fra 2005 til 2015 kom der 77.000 flere studerende på de videregående uddannelser, men i samme periode blev der kun bygget 13.000 nye studieboliger. Tal fra Dansk Byggeri viser, at der i sommeren 2017 manglede 22.000 studieboliger.

Læs mere om PFA-kollegierne