Oplevelsesvirksomheden FÆNGSLET i Horsens har sammen med NIRAS som bygherrerådgiver og CUBO som totalrådgiver valgt CASA som samarbejdspartner til projektet, der omhandler opførslen af en ny Vestsal. Den nye Vestsal bliver et integreret byggeri, der giver FÆNGSLET de optimale, fleksible muligheder for at afholde en bred palet af koncerter, kulturelle arrangementer og særlige events.

Vestsalen skabes i en samarbejdsmodel, hvor aktørerne byder ind med hver deres kompetencer i et tillidsfuldt, ligeværdigt og operationelt samarbejde.

Astrid Søes Poulsen, Direktør for FÆNGSLET, udtaler:
”CASA er valgt i hård konkurrence med flere gode tilbud. Vi har vurderet, at vi med CASA samlet set vil kunne skabe det bedste resultat i et spændende og dynamisk forløb, hvor også FÆNGSLETs fortsatte drift under byggefasen har stort fokus. Det er virkelig med fornøjelse, at vi starter samarbejdet, som vil resultere i en endnu mere synlig kulturmarkør i Horsens.”

Direktør for Renovering Vest i CASA, Brian Popp, udtaler:
”Vi er intet mindre end begejstrede for at være udvalgt til dette projekt. CASA har tidligere formået at skabe stor værdi i projekter, hvor vi med tidlig inddragelse kan bidrage væsentligt til projektoptimering i tæt dialog med alle involverede parter fra start til slut. Vi har et dedikeret team tilknyttet gennem hele projektet, som kan trække på specialister i vores interne kompetencecenter efter behov. Vi glæder os til at vise, at vi er den rette samarbejdspartner til et komplekst og integreret byggeri som Vestsalen.”

Den nye Vestfløj med Vestsalen bliver en ny rumlighed med sin egen karakter, men afstemt til omgivelserne. Selve Vestsalen bliver på ca. 1.200 m2. Ved sommerarrangementer åbnes salen, så inde- og udeareal flyder sammen. Samarbejdet og videre bearbejdning af projektet starter efter sommerferien med henblik på byggestart til sommer 2020.

Den nye kultur-, event- og konferencesal på FÆNGSLET er støttet af Foreningen Realdania med 40 mio. kr., A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal med 40 mio. kr., Augustinus Fonden med 10 mio. kr. og Familien Hede Nielsens Fond med 3 mio. kr. Den samlede fondsbevilling til Vestsalen er i alt på på 93 mio. kr.

Samarbejdspartnere i projektet
Bygherre: Fængslet
Bygherrerådgiver: NIRAS
Totalrådgiver: CUBO
Hovedentreprenør: CASA
Underrådgivere: Rambøll, Kristine Jensens Tegnestue
Projektperiode: August 2019 – medio 2020
Byggeperiode: Medio 2020 – ultimo 2021

Kontakt
For yderligere informationer er du velkommen til at kontakte:
Astrid Søes Poulsen, Direktør, FÆNGSLET, tlf. 8877 4208, aspo@faengslet.dk
Mette Jørvad, Kommunikationschef, CASA A/S, +45 2118 9399, mej@casa-as.dk

Om Fængslet
Det tidligere Horsens Statsfængsel lukkede i 2006 efter mere end 150 år med fængselsdrift og åbnede i 2012 som oplevelsesvirksomheden FÆNGSLET. På få år er det lykkedes FÆNGSLET at skabe en både national og international anerkendt ramme for kultur og events. FÆNGSLET lægger i dag hus til både et prisbelønnet fængselsmuseum, overnatning, café, iværksætteri, store koncerter, kunst- og kulturfestivaler og erhvervskonferencer.