Back

Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg

Havnen 5
8700 Horsens

+45 7562 7900
info@casa-as.dk
CVR: 29205272

Contact

We have offices in both Horsens and Greater Copenhagen

Horsens
Havnen 5
8700 Horsens
Denmark

Tel. +45 7562 7900
info@casa-as.dk
CVR-no. 29205272

Søborg
Vandtårnsvej 62A, 2. floor
2860 Søborg
Denmark

Management

Torben Modvig
CEO

info@casa-as.dk
+45 75627900

Jan Aarestrup
CFO

info@casa-as.dk
+45 75627900

Michael Storgaard
COO

mst@casa-as.dk
+45 75627900

Construction

Claus Møller
Director, Construction East

cm@casa-as.dk
+45 75627900

Brian Popp
Director, Renovation West

brp@casa-as.dk
+45 75627900

John Strands Petersson
Director, Renovation East

jsp@casa-as.dk
+45 75627900

Peter Rosengreen
Director, Construction West

pr@casa-as.dk
+45 75627900

Sales and Development

Hans Jørn Abrahamsen
Head of Sales

hja@casa-as.dk
+45 24887865

Camilla Drachmann Gram
Director, Property Development East

cdg@casa-as.dk
+45 22277652

Henrik Hansen
Director, Property Development West

heh@casa-as.dk
+45 21799762

Rasmus Holbech
Director, Investor Sales and Partnership

rho@casa-as.dk
+45 61142662

Emmet Sharghbin
Director, Strategy and Business Development

emm@casa-as.dk
+45 20688868

Communications

Ditte Hejberg Sorknæs
Head of Marketing and Communication

dhs@casa-as.dk
+45 60576516