Torsdag d. 4. oktober 2018 kunne CASA’s ledelse offentliggøre, at Claus Møller har sagt ja til permanent at overtage stillingen som regionsdirektør for CASA’s aktiviteter på Sjælland.

“Jeg er rigtig godt tilfreds med, at Claus fortsætter sit arbejde og de initiativer, som er igangsat. Det sikrer roen og kontinuiteten på Sjælland, så vi sammen kan koncentrere os om at fortsætte den gode udvikling på byggepladserne,” siger Michael Mortensen, adm. direktør i CASA.

Claus Møller blev konstitueret regionsdirektør for CASAs aktiviteter på Sjælland i maj i år, og for ham har det været helt naturligt at fortsætte arbejdet som ansvarlig for CASAs byggeaktivitet på Sjælland.

”I CASA har jeg haft det privilegie at få indsigt i stort set hele virksomheden qua de forskellige roller og ansvarsområder, jeg har haft. Ad den vej har jeg fået stor indsigt i værdikæden og ikke mindst i CASA som virksomhed. Jeg synes, CASA er en enorm god og spændende arbejdsplads, med et stort drive og potentiale i vores forretningsmodel, men alligevel jordnær og med nærhed til medarbejdere – CASA-familien, det kan ikke beskrives, det skal opleves,” siger Claus Møller.

De seneste 5 år har han været en del af CASAs sjællandske aktiviteter. Samtidig har han løst opgaver i Jylland og på den måde været med til at binde CASA, og kulturen i CASA, sammen.

Om arbejdet på Sjælland siger Claus:
“Jeg har været med på CASAs rejse længe nok til at se, at vi har udviklet os i takt med, at virksomheden er vokset. Når vi løfter i flok, og vi byder ind med kompetencer fra de forskellige afdelinger, så har vi et enormt potentiale. Jeg vil gerne være med til at sikre, at vi lykkedes, så vi både har tilfredse medarbejdere og kunder. Om end det er nogle år siden, så har jeg jo selv stået ude på stilladserne, både som håndværker og senere projektleder, og på den måde møder jeg jo medarbejdere i øjenhøjde og kan tale med om de udfordringer, de står med.”

Claus Møller vil fortsat have ansvaret for Designafdelingen og fortsætter indtil videre som afdelingschef for Design, men CASA sætter nu gang i en proces for at finde Claus’ afløser på den post, så han i fremtiden kan fokusere fuldt ud på sit virke som regionsdirektør.