Claus Møller, chef for designafdelingen, er udnævnt til konstitueret regionsdirektør for CASAs sjællandske byggeaktiviteter. CASA er i proces med at rekruttere en regionsdirektør for Sjælland, og dette arbejde fortsætter med forventning om ansættelse senest ved årsskiftet.

Peter Rosengreen, direktør for Byggeri Jylland og Fyn og medstifter/medejer af CASA, er glad for den midlertidige løsning; ”Claus Møller har et indgående kendskab til forretningen og kender vores byggefolk rigtig godt. Claus er fokuseret på relationer og samarbejde samtidig med, at han har et godt overblik over byggeprocessen fra design til aflevering. Jeg har fuld tillid til, at Claus i samarbejde med vores dygtige projektfolk vil holde vores fokus på eksekvering af CASAs projekter til gavn både for organisationen og vores kunder og samarbejdspartnere.”

Det var også en glad og stolt Claus Møller, der torsdag informerede sine medarbejdere om de midlertidige organisatoriske ændringer; ”Jeg er selvfølgelig stolt over, at ledelsen udviser mig den tillid, det er at have det overordnede ansvar for en så vigtig del af vores forretning. Vi vokser hurtigt både ift. medarbejdere og omsætning, og vores projekter er motoren i CASA. Jeg vil gøre mit bedste for at ”levere varen” sammen med kollegaerne ude på byggepladserne, indtil vi har fundet den rette kandidat til stillingen. Det handler for mig i høj grad om dialog og gensidig respekt.”

Claus Møller starter primo næste uge sit virke som konstitueret regionsdirektør med møder på de sjællandske byggepladser. Claus Møller fortsætter sideløbende som afdelingschef for Design, men vil lægge hovedvægten af sin indsats i virket som regionsdirektør.

Kontakt
For yderligere informationer er du velkommen til at kontakte
Mette Jørvad, Kommunikationschef, CASA A/S, +45 2118 9399, mej@casa-as.dk