City Container, Norrecco og CASA indgår i strategisk samarbejde om bæredygtig forvaltning af bygge- og anlægsaffald

CASA, City Container og Norrecco har underskrevet en fælles erklæring, der danner rammerne for et bæredygtigt samarbejde mellem de tre parter. Målet er at bevare byggematerialernes værdi gennem selektiv nedrivning og sikre sporbarhed frem til reel genanvendelse af materialerne i nye byggevarer.

Samlet set står byggeri for 40% af hele verdens udledning af CO2, 15 % af råstofforbruget og 30-35 % af affaldsfrembringelsen. Behovet for at nedbringe byggeriets fodaftryk gennem genbrug, genanvendelse, reduktion i materialeforbruget og cirkulære løsninger er åbenlyst og presserende. Det er derfor nødvendigt at lave nye samarbejder på tværs af værdikæden.

Med dette samarbejde går CASA, City Container og Norrecco forrest i kampen for at få et mere bæredygtigt resssource- og råstofforbrug i byggeriet.

– Det er CASAs hensigt, at 80% af alle byggerier, vi opstarter i 2021, skal være bæredygtige. Som en af de store spiller i dansk byggeri, er det vores forpligtelse at tage byggeriets negative påvirkning seriøst og gøre vores bedste for at forbedre det. Vi kan ikke gøre det alene, og partnerskaber som dette er nødvendige, hvis vi virkelig skal flytte noget, siger Torben Modvig, CEO for CASA A/S.

Lennart Nielsen, Salgschef for City Container A/S siger om samarbejdet:

– City Container har længe samarbejdet med CASA om at finde de optimale logistikløsninger til den enkelte byggeplads for derigennem at skabe de bedste forudsætninger for ressourcegenanvendelse og sporbarhed. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet, hvor vi kan videreudvikle vores logistikløsninger.

Norrecco glæder sig også meget over samarbejdet og har høje forventninger til, at virksomhederne sammen kan nå målene.

– Det afgørende for vores muligheder for at bringe ressourcerne tilbage til byggeriet, at der allerede inden nedrivning er fokus på at identificere, hvilke ressourcer byggeriet indeholder, hvordan de skal nedrives, sorteres, håndteres og opbevares. Det giver os de bedste betingelser for at oparbejde ressourcerne og bringe dem tilbage til byggevareproducenterne, siger Karsten Ludvigsen, CEO for Norrecco A/S

Samarbejdet er allerede opstartet og vil fortsætte til og med 2023.

Om CASA A/S

CASA A/S er en af Danmarks førende virksomheder indenfor udvikling, opførelse og renovering af fast ejendom. Virksomheden har landsdækkende aktiviteter og en omsætning på mere end 2,5 mia. kroner. CASA udvikler, opfører og renoverer alle former for erhvervs- og boligbyggerier og er desuden aktive på OPP-markedet. CASA har afdelinger i Københavnsområdet og Horsens samt byggepladser i hele landet.

Om City Container A/S

City Container A/S har over 35 års erfaring og en kapacitet på over 115 lastbiler og 10.000 containere. City Container er i stand til at håndtere affald og jord i containere, uanset projektets størrelse. Mange års arbejde med transport og logistik har bibragt uvurderlig viden og ekspertise, som hele tiden udvikles gennem dialog med samarbejdspartnere, så den rigtige og mest bæredygtige logistiskløsning findes på konstruktiv vis. City Container vil gerne bidrage med ekspertise og erfaring til den bæredygtige udvikling i byggeriet. City Container er i løbende dialog med modtageranlæggene, for at vidensdele, og finder det vigtigt at så meget affald som muligt bliver genanvendt/nyttiggjort.

Om Norrecco

Norrecco A/S arbejder ambitiøst med at sikre bedre og mere genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Virksomheden modtager og håndterer bygge- og anlægsaffald fra nybyggeri, renoveringer og nedrivninger. Norrecco har derfor fokus på at bevare ressourceværdien i materialerne, så f.eks. gipsaffald kan blive til nye gipsplader. Det er en forudsætning for arbejdet, at der er styr på udsortering af uønskede og miljøskadelige stoffer og materialer. Norrecco kontrollerer derfor løbende kvaliteten af vores genbrugsprodukterne, inden de bliver bragt tilbage i det cirkulære kredsløb.