CASA A/S har en klar vækststrategi. En strategi, som Kim Balle, der i november tiltrådte som CASAs nye økonomidirektør, skal være med til at lede virksomheden frem til og opfylde. Et af målene med strategien er at nå en omsætning på kr. 3 mia. i 2020, hvilket vil være tæt på en fordobling fra den forventede omsætning i 2017.

Hvem er så Kim Balle? Kim Balle har en tung rygsæk med sig fra sin tid som Underdirektør i Danske Bank og senest fra sin stilling som Group CFO og COO hos Danmarks største landbrugs- kooperativ DLG, der omsætter for omkring kr. 50 mia. årligt. Derudover bestrider han en række bestyrelsesposter.

Hvad Kim ellers står for, hvad han har af planer for CASA, og hvordan han ser virksomheden – det fortæller han selv:

Hvad står du som person for?
”Jeg er som person meget ambitiøs og ligetil. Det betyder, at jeg bestræber mig på, sammen med vores teams konstant at løfte overliggeren, men på en måde hvor alle er med og vi sammen er enige om vores målsætninger”

Hvad fik dig til at sige ja til stillingen som CFO i CASA?
”En af årsagerne til at jeg tog imod tilbuddet er, at CASA´s grundlæggende værdigrundlag er præcis som mit eget: Synlighed, tillid, ordentlighed og respekt. Derudover det gode købmandskab, som en naturlig del af det at drive forretning. De personer jeg mødte i processen – herunder Eivind Kolding, Michael Mortensen og Per Hansen – og det, at CASA er ejet af en meget professionel kapitalfond som CataCap med mulighed for løbende professionel sparring, var naturligvis også en underbyggende faktor for mit valg.

Samtidig har CASA en størrelse og en strategi, hvor jeg kan være med til at forme virksomheden og hurtigt se synlige resultater. Når en virksomhed skal fordoble sin omsætning – vi skal i 2020 omsætte for kr. 3 mia,- stiller det blandt andet store krav til den måde, vi optimerer vores processer. Det har jeg erfaring med blandt andet fra DLG, hvor jeg havde ansvaret for mange af de større datterselskaber, og i Danske Bank efter finanskrisen, hvor vi reelt transformerede banken, kundetilgangen, produktpaletten, processerne osv. fuldstændigt. Det at arbejde med processerne og medarbejderne i en forretning under omstilling, er en stor faglig tilfredsstillelse og udfordring for mig.”

Du startede i november – hvad er fokus for dig lige nu?
”Mit fokus er naturligvis at lære medarbejderne, den underliggende forretning og vores konkrete arbejdsopgaver at kende i detaljer. Jeg var godt forberedt, inden jeg startede og kom derfor hurtigt i gang. CASA har allerede løftet sig ekstrem meget over de seneste år, hvorfor mit fokus er at fortsætte det arbejde og tænke 2-3 år længere frem. Et af de områder, der har min meget konkrete fokus, er vores arbejde med data, og det at bringe relevant data/business intelligence ud i en dialog med forretningen. Vi skal skabe datagrundlaget for væsentlige kommercielle beslutninger. Derudover ligger hele den overordnede risikostyring mig også meget på sinde. Det har CASA haft fokus på lige fra starten, og det er klart, at jeg med min baggrund fra den finansielle sektor vil kunne tilføre yderligere perspektiver og transparens.

Jeg bor i dag i København men er også rigtig meget på CASAs hovedkontor i Horsens. Det er meget sjovt at opleve byen nu, da jeg i mine ungdomsår har boet 10 år i Horsens. Jeg kender og husker på de små kulturelle forskelle, som jeg også har fokus på i min funktion.”

Hvordan vil du på kort og langt sigt bidrage til at sikre CASAs vækststrategi?
”Jeg skal naturligvis sikre, at den bagvedliggende økonomiske, finansielle, IT- og procesmæssige infrastruktur løbende tilpasses, og dermed kan følge med væksten. CASA har nu en størrelse og grundlæggende platform, som kan skaleres meget herfra. Vi har en administration og kontorbygninger, som et langt stykke hen ad vejen er designet til den virksomhed, vi skal være om 2-3 år. Jeg vil derfor sikre, at omkostningerne holdes meget i ave over de kommende år. Derudover har jeg jo et meget kommercielt mindset, hvorfor jeg helt sikkert vil give mit bidrag til at sikre nye projekter og forretninger i vores virksomhed.”

Hvordan ser du CASAs fremtid – vækst og muligheder?
”CASA går en meget spændende fremtid i møde. Vi befinder os midt i en vækstperiode i vores industri og med CASA´s meget fokuserede strategi og klarhed over vores styrker i markedet, er jeg overbevist om, at vi kommer til at indfri vores målsætninger – og sikkert endnu mere. Vi vil holde os til strategien, og kombinerer vi det med vores værdigrundlag, er vi et foretrukket valg som strategisk partner for vores kunder og leverandører. Efterhånden som vores virksomhed er vokset og vokser yderligere, bliver vi den entreprenør, kunderne naturligt vil være i dialog med på flere og flere projekter. Vi kommer ikke sovende til at indfri vores ambitiøse målsætninger – derfor har det været en særdeles positiv oplevelse at møde de mange, meget kompetente og dygtige kollegaer, der tænker CASA næsten døgnet rundt. ”

 

 

60% af CASA A/S blev i maj 2016 solgt til kapitalfonden CataCap med henblik på at sikre det strategiske, operationelle og økonomiske fokus.
Den hidtidige management i CASA fortsatte – Økonomidirektør og medstifter/medindehaver Per Hansen dog kun på deltid, da han ligeledes fortsat varetager stillingen som direktør i Ejendomsselskabet CASA A/S samt en bestyrelsespost i CASA Finans. Det har derfor stået klart, at posten på sigt skulle bestrides af en person med fuldt fokus på CASA A/S. Med Kim Balle er denne person fundet.

22. december 2017