Første spadestik er blevet taget til opførelsen af et p-anlæg og et nyt offentligt byrum på Frederiksberg. Byggeriet er et offentligt privat samarbejde med kommunen.

Det skal være slut for beboere på Frederiksberg at cirkulere rundt i området omkring Langelands Plads på udkig efter en parkeringsplads. På pladsen er CASA netop påbegyndt udgravningerne til en ny, treetagers parkeringskælder med plads til lidt over 200 biler.

”Det er godt at få taget hul på projektet, så borgerne på Frederiksberg kan få flere parkeringspladser at vælge mellem. Vi har gennem hele planlægningsforløbet haft en tæt dialog med vores bygherre, og vi er i øjeblikket ved at få de sidste detaljer på plads. Vi er især glade for parkeringsprojekter af denne type. Dem har vi gode erfaringer med – og dygtige folk til opgaven,”

siger Per Semmling, direktør for CASA i København.

For at skåne naboerne mest muligt for støjgener anvender CASA en anderledes metode ved etableringen af byggegrubben. Traditionelt laves sådan en ved eksempelvis at banke spuns ned i jorden, en metode, der både larmer og skaber vibrationer. Ved Langelands plads anvender CASA i stedet en såkaldt ’slidsevægsmetode’. Metoden går i hovedtræk ud på, at en væg af armeret beton ’slidses’ ned i jorden, hvilket mindsker både støj og viberationer.

300 kvadratmeter soppebassin

Parkeringshuset bliver over jorden integreret med det omgivende byrum. På selve Langelands Plads bliver der nemlig etableret et legelandskab, et 300 kvadratmeter soppebassin og hyggekroge med bænke afskærmet af stedsegrønt til gavn for beboerne i området.

 

CASA er totalentreprenør, mens Apcoa skal varetage bygningsdrift og vedligehold i en samlet driftsperiode på 25 år. Byggeriet vil blive finansieret af Frederiksberg Kommune i både anlægs- og driftsfasen og forventes færdig i starten af 2019.

Fakta:
Ordregiver/bygherre: Frederiksberg Kommune
Projektudvikler og totalentreprenør: CASA
Parkeringsoperatør: Apcoa
Arkitekt: RUM
Ingeniør: Rambøll

OPS projekt er gået i jorden