Med en særskilt renoveringsafdeling og et stærkt renoveringsteam satser CASA i høj grad på renoveringsmarkedet i de kommende år. Med i planen er også at komme godt i gang på Sjælland. Prækvalifikationen til renovering i hovedentrepriserne Albertslund Syd afd. 66 og 67 med i alt 503 gårdhuse er et skridt på rette vej.

CASAs afdelingschef for renovering, Brian Popp, udtaler:

”Vi er glade for at være med i det videre forløb om renoveringsprojektet i Albertslund. Der er tale om en gennemgribende renovering af de mange gårdhuse med etapevis genhusning i byggeperioden. Det er en opgave, som vil passe rigtig godt til os, da vi har stor erfaring og gode kompetencer indenfor renovering af almene boliger og forstår vigtigheden af beboerinddragelse og beboerkommunikation. Vi har et tæt og gentaget samarbejde med flere boligforeninger og kender til foreningernes struktur og samarbejdsform”.

CASA har i 2018 afleveret Houlkærvænget i Viborg, hvor 504 boliger blev renoveret og er aktuelt i gang med renovering af Boligforeningen Ringgården i Aarhus, hvor 232 boliger renoveres og 93 nye tagboliger etableres samt 350 almene boliger for Boligforeningen Østerbo i Moldeparken i Vejle. Dertil kommer adskillige nybyggerier af almene familieboliger.

Indledende tilbud afgives den 16. april. Derefter følger forhandlingsrunder. Meddelelse af evalueringsresultat og tildelingsbeslutning sker den 24. juni 2019.