CASA og Apcoa har indgået OPS-aftale (Offentligt Privat Samarbejde) med Frederiksberg Kommune om opførelse og drift af p-kælder på Langelands Plads på Frederiksberg. Med i aftalen er option på yderligere 2 p-områder på henholdsvis Julius Thomsens Plads og Rådhuset.

CASA er valgt til at opføre p-kælder med 200 p-pladser samt offentlige arealer på Langelands Plads mens Apcoa står for bygningsdrift og vedligehold i en samlet driftsperiode på 25 år. Byggeriet vil blive finansieret af Frederiksberg Kommune i både anlægsfasen og driftsfasen. De to yderligere optioner er på henholdsvist ca. 200 og ca. 400 p-pladser samt byrum.

Michael Mortensen, adm. direktør i CASA A/S, udtaler:

“CASA har med sammensætningen af udviklingskompetence, byggeekspertise og vores lange erfaring med ejendomsdrift en konstellation, som giver os en unik konkurrenceparameter i denne type projekter “.

Casa har tidligere vundet 4 OPP-projekter (Offentligt Privat Partnerskab), heraf 3 p-huse samt Retsbygningen i Svendborg. Både p-huset ved Regionshospitalet Horsens samt p-huset ved Regionshospitalet Silkeborg er i dag velfungerende byggerier med fornuftige drift- og vedligeholdelsesomkostninger. Netop nu opstarter CASA opførelsen af p-hus ved DNU i Skejby med heliport på toppen.

CASA har desuden allerede adskillige projekter i København og bygger allerede i Ørestaden, på Enghave Brygge, i Nordhavn, i centrum samt er i gang med flere store projekter på Amager.

Teamet har i materialet præsenteret Frederiksberg Kommune for visionerne for alle tre p-anlæg – Langelands Plads, Julius Thomsens Plads og Rådhuset. Områderne vil både under og over jorden etableres som værende sammenhængende byrum, hvor de overordnede elementer som trappetårne, udformning af ramper, wayfinding mv. hænger sammen og skaber genkendelighed og identitet. Flow omkring parkeringsanlæg og forhold til trafikhåntering har ligeledes været fokusområder.

Projekteringen af projektet på Langelands Plads påbegyndes nu.

Fakta:

Ordregiver/bygherre: Frederiksberg Kommune
Projektudvikler og totalentreprenør: CASA
Parkeringsoperatør: Apcoa
Arkitekt: RUM
Ingeniør: Rambøll