I CASA håndteres OPP-projekter i udviklingsafdelingen, hvor kompetencerne spænder bredt fra ingeniører og bygningskonstruktører til ejendomsmæglere og advokater. Alle i afdelingen har stor og bred erfaring med design, udvikling, drift og opførelse af ejendomme.

Disse kompetencer kommer til deres ret, når vi arbejder med OPP-projekter, hvor der gennemføres en omfattende proces med design, projektering og kalkulation af såvel byggeri som drift af byggeriet i 25-30 år. I processen omkring et OPP-projekt samarbejder vi samtidig med en række eksterne partnere, som arkitekter, ingeniører og driftsoperatører. Vi har opbygget særdeles gode relationer til en række førende firmaer indenfor disse felter, som vi har et godt og langvarigt samarbejde med – dette er med til at sikre, at den offentlige part altid får et gennemarbejdet tilbud af høj kvalitet, og det er med til at sikre den langsigtede gevinst for alle parter i samarbejdet, når der leveres byggeri og drift af høj kvalitet.

CASA har budt på og vundet 5 OPP-projekter indenfor de sidste 4 år. Vores udviklingsafdeling, som nu er på 8 personer, er senest i august blevet udbygget med en medarbejder med stor erfaring indenfor OPP, hvilket styrker vores samlede kompetencer indenfor området.

Kernen i OPP-projekter ((Offentlige Private Partnerskaber) er, at det offentlige finder private leverandører til ikke blot at gennemføre et byggeprojekt men også at drive byggeriet. Den private part får altså ikke blot ansvar for byggeriet, men også for efterfølgende vedligehold og driftsopgaver.
Løsningen bevirker, at den offentlige instans gennem private investorer ofte vil få finansieret nybyggeriet, så den offentlige instans ikke selv skal rejse midlerne til et byggeprojekt.

Se vores udviklingsprojekter heriblandt OPP/OPS.