Investeringen i en intern drone i CASA-regi har allerede kort efter ibrugtagning givet et stort udbytte.

Mads Lundgren, CASAs Planlægningsansvarlig og droneoperatør, fortæller om mulighederne ved droneoptagelser:

”Vi får en stor og effektiv hjælp med dronen f.eks. til generering af højdekurver, som bruges til beregning af jordvolumer og punktskyer til jordprofiler. Derudover giver optagelserne et super-godt overblik til grundlag for indretning af byggepladserne. De bruges til mange ting – både til optimering af logistikken, sikkerhedsplanlægning, dokumentation af vinterforanstaltninger og til opfølgning på mangeludbedring, hvor det ellers ville være nødvendigt med lift. Og vi er kun lige kommet i gang.”

 

 

Billeder nedenfor er fra CASAs OPS-projekt på Langelands Plads, hvor der bygges p-anlæg samt fra CASAs boligbyggeri Engholmene i København.