Se den lille film der netop er klippet sammen fra CASAs byggeri af Rambølls nye hoveddomicil i Esbjerg. Her støbes den første fundamentplade med 900 kubikmeter beton. Det foregår over 12 timer – se dagslyset der indfinder sig efter de første timer (arbejdet startede kl. 5 om morgenen).