CASA bygger, når der i 2015 tages første spadestik til skabelse af et helt nyt bymiljø på Aarhus Ø-  havneområdet der allerede er kendt for Isbjerget og Lighthouse-byggerierne.

Exif_JPEG_PICTURE

I Pakhus 27 på Aarhus Havn findes model over det nye havneområde. Her ses Bassin 7 hvor nyt havnebad omkranses af bebyggelse i forskellige højder.

I planerne for området indgår opførelsen af ca. 250 ejerlejligheder og 3000 kvm bylivsaktiviteter herunder et nyt havnebad, en løberute og et teater. Fastlæggelsen af aktiviteterne er dog stadig i dynamisk proces. Første fase er implementeringen af aktiviteterne og dernæst boligområderne.

Udviklingsprocessen er døbt “Gentænk Bassin 7”, da de eksisterende planer var 10 år gamle. Og det har været et unikt samarbejde mellem Aarhus Kommune og arkitektfirmaerne BIG og Gehl Architecs, Kilden og Mortensen, MOE samt CASA.
Dialogen mellem parterne har ført en plan til live som stræber efter mangfoldighed i byggeri og infrastuktur i samspil med by og vand.

I projektet lægges principielle retningslinjer for byggerierne. Mangfoldigheden bliver her en udfordring for os som entreprenør: Der skal bygges i mange forskellige niveauer og i forskellige højder. Således vil den del af Øen der ligger længst ud mod vandet blive højest og de “indre” dele lavere. Vi glæder os rigtig meget til at være med til at få de spændende ideer ført fra idé til plan og udførelse“, udtaler grundlægger, bestyrelsesformand og hovedaktionær i CASA, Michael Mortensen.

Boligerne vil kunne tilflyttes i 2017 og henvender sig til alle bylivsnydere heriblandt børnefamilier.