Torsten Asklund (til venstre) på besøg på CASAs byggeplads i Ryesgade i Horsens, hvor der netop nu opføres almene boliger. 

For alle CASAs projekter er målet at skabe værdi for såvel brugere som investorer og levere et byggeri til den aftalte tid, inden for de afsatte økonomiske rammer og i den rette kvalitet.

Torsten Asklund er CASAs nye Kvalitets-, Arbejdsmiljø og Miljøchef. Arbejdsområdet følger hele projektfasen fra planlægning til aflevering og 1-& 5 års gennemgang.

Torsten, hvordan vil du beskrive arbejdet med kvalitetsledelse?

”Kvalitetsledelse skal være et integreret værktøj ved planlægningen, udførelsen og afleveringen af byggeriet. Kvalitetsledelsen skal være baseret på en risikobaseret tankegang, hvor ressourcer fokuserer på de kritiske aktiviteter, der kan være forbundet med økonomiske og tidsmæssige tab og ikke mindst kvalitetsforringelser.”

Hvad betyder det konkret?

”Konkret betyder det, at projektet i projekteringsfasen skal granskes, kontrolleres og gøres bygbart. Løsninger, der kræver særlig opmærksom og fokus noteres i udbudskontrolplanerne og præsenteres ligeledes i projektgennemgangen med de udførende entreprenører. Udbudskontrolplaner, kontrolplaner og tilsynsplaner er her alle værdifulde redskaber, som skal være tilpasset og optimeret til den aktuelle sags særlige forhold.
Også afleveringsforretningen er en styret proces bestående af flere gennemgange med løbende udbedring af fejl med det ambitiøse mål, at det resulterer i en overdragelse af et fejlfrit byggeri”.

Hvad så hvis der sker fejl?

”Sker der fejl, er det en mulighed for at udvikle og forbedre os. Fejlen skal naturligvis rettes. Men lige så vigtigt er det, at fejlen kategoriseres og analyseres, så ændringer kan fastlægges og hele organisationen kan arbejde på, at fejlen ikke gentages, når der skal bygges i fremtiden.
Ved en evaluering af byggeprocessen efter aflevering og igen efter 1- & 5 års gennemgang fastsættes eventuelle forbedringsmuligheder til, når der skal bygges i fremtiden. Ændringer kan for eksempel være forbedringer af designløsninger eller optimering og målretning af kontroller og tilsyn”.