CASA har  vundet opgaven med at bygge et nyt p-hus ved Det Nye Universitetshospital i Aarhus. P-huset bygges nær hospitalets Akutcenter og får heliport på taget. Det nye p-hus opføres som et offentligt-privat partnerskab (OPP).

DNU P-hus og heliport_FEBRUAR 2015.indd
Placeringen ved akutcentret betyder, at akutte patienter, der ankommer med helikopter, fremover kan transporteres direkte ned i akutmodtagelsen via en elevator fra heliporten og dermed komme hurtigere i behandling.

Det nye p-hus med 700 p-pladser og heliport på toppen skal primært bruges til parkering for patienter og pårørende. Over taget af p-huset etableres en heliport, som både kan modtage Forsvarets store helikoptere og de gule lægehelikoptere.

I projektet er der fokus på tryghed og sikkerhed for eksempel med ensrettet flow i p-huset, hvilket har givet plads til en fodgængerzone på hver side af kørebanen. Samtidig etableres ekstra brede ramper, hvilket øger sikkerheden for billisterne, som får bedre manøvreringsmuligheder i p-huset. P-huset er indpasset i det eksisterende hospitalsbyggeri i god sammenhæng med terrænet.

Offentligt-privat partnerskab

Det nye p-hus opføres som et offentligt-privat partnerskab (OPP), hvor CASA finansierer, etablerer og driver p-huset og hele hospitalets overfladeparkering i kontraktperioden der løber fra 1/8-15 til 2031. Herefter køber regionen p-huset tilbage.

CASA etablerer desuden heliporten på p-husets tag i totalentreprise, hvor Region Midtjylland fra start ejer heliporten. Etableringen af selve p-huset beløber sig til 114 mio. kr. Dertil kommer udgifter til heliporten på 40 mio. kr.

Det er CASAs fjerde OPP-projekt på blot tre år. Regionshospitalerne Horsens og Silkeborg har ligeledes fået bygget p-huse i OPP-regi som i dag er i drift mens der netop er foretaget første spadestik på retsbygningen i Svendborg ligeledes som OPP-projekt.

Fakta:

Bestiller: Region Midtjylland
Arkitekt: AART architects A/S
Rådgivende ingeniører: MOE A/S
Parkeringsoperatør: APCOA PARKING Danmark A/S.

30. april 2015