CASA A/S opruster med en afdeling på Klubiensvej 1, 2150 Nordhavn. Kontoret er placeret i pakhus 54 på Sundmolen og åbner i marts 2015, når lokalerne er klar efter renovering.

Det er ikke et tilfælde, at det nye CASA-kontor netop bliver på Nordhavn, som er et af de nye attraktive kvarterer i København. Postnummer 2150 skal ånde af liv med mange forskellige slags aktiviteter og et bredt udbud af butikker, kultur og idræt blandet med varierede boligtyper.
Fra det nye kontor er der udsigt til den modsatte mole hvor CASA bygger Kronløbshuset på Fortkaj samt direkte adgang til de 3 byggefelter på Sundmolen, hvor CASA har indgået aftale med den nordiske ejendomsfond CapMan Real Estate om realiseringen af et boligprojekt bestående både af rækkehuse og etagelejligheder. Projektet omfatter mulighed for at opføre ca. 22.000 m² på de tre felter til en samlet projektværdi på ca. kr. 800 mio. og forventes påbegyndt så snart lokalplanen er endelig.

På Klubiensvej 1 vil der ud over kontor- og mødelokaler etableres showroom.

Generelt er det voksende boligbehov i København en spændende udvikling, som CASA følger på nærmeste hold. Lige nu bygger CASA det nye boligkvarter Strandlodden på Amager og har netop afleveret Strandtårnet, Christmas Møllers Have og snart også Strandkanten ligeledes på Amager. I Valby er et stort kombineret bolig-/erhvervsprojekt i gang lige ved Ny Ellebjerg Station og i Vedbæk finpudses på boligkvarteret Henriksholm før aflevering.

Samtidig med at det nye kontor åbnes på Nordhavn, opruster CASA med Mads Reenberg som produktionsdirektør med base på Klubiensvej.

Administrerende direktør i CASA, Peter Rosengreen udtaler:

Med den støt voksende aktivitet på Sjælland, har vi besluttet, at det er tid til at sikre og optimere byggefaserne. Den nye produktionsdirektør skal frem for alt arbejde med byggesystemerne og fungere som sparring for projektcheferne. Således sikrer vi den fortsatte fokus på kvalitetsbyggeri og at vi bygger på fremtiden – netop det, der kendetegner CASA.

CASA koncernen har rødder og hovedkontor i Horsens, hvor administrationen og andre stabsfunktioner fortsat vil have fast arbejdsplads. Da mange af de godt 70 ansatte ofte bevæger sig mellem byggepladserne og over broen til øst og vest, ses det nye kontor i København som et velkomment centralt mødested.