Tilbage

Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg

Havnen 5
8700 Horsens

+45 7562 7900
info@casa-as.dk
CVR: 29205272

Søgning

Renovering

Når vi renoverer, så gør vi det for de mennesker, der skal bo, leve og arbejde i bygningerne, når vores arbejde er gjort - uanset om der er tale om almene boliger, kontordomiciler eller ikoniske byggerier. For CASA er værdierne synlighed, tillid, ordentlighed og respekt grundlæggende, hvilket betyder, at vi vil gå langt for at finde de bedste løsninger for bygherre, beboere og det omkringliggende samfund.

Mennesker før mursten

Vi er som entreprenører ansvarlige for at skabe tryghed i byggeprocessen. Fra det første informationsmøde til den sidste håndværker forlader pladsen, stilladser er pillet ned og beboerne igen kan nyde deres bolig. De har fået en bedre bolig, og de har samtidig opfattet renoveringen som en positiv oplevelse.

Ambitionen er, at alle beboere bliver rettidigt informeret og får den rigtige og rette mængde information, så de kan føle sig trygge ved os og ved den transformation, der skal foregå i og omkring deres bolig. Beboerne skal være velkomne til at stille spørgsmål, hvorfor vi sørger for altid at have erfarne beboerkoordinatorer tilknyttet til renoveringer af beboede boliger.

CASA er desuden bevidste om vores sociale ansvar, og vi arbejder derfor med en række tiltag, som omfatter folk udenfor arbejdsmarkedet, lærlinge, praktikanter, skoler og erhvervsuddannelser. Vi tror på, at vores indsats gør en forskel på det personlige plan men også i forhold til lokalområdet.

Vi har god erfaring med at ansætte mennesker, der i en tid har været langt fra arbejdsmarkedet, og som har brug for særlig støtte. Vi har ligeledes god erfaring med at ansætte både praktikanter og lærlinge fra nærområdet som en del af byggepladsteamet.

FEAS - Fra nedslidt patienthotel til moderne studieboliger

De kommende studieboliger er en del af et større puslespil, der udgør et udvidet campusområde for Aarhus Universitet med navnet Universitetsbyen.Bygningerne skal udover universitets- og forskningslokaler rumme studieboliger, mindre butikker, en børnehave samt øvrig erhvervsmæssig anvendelse.

Læs mere

Ejendomsudvikling og renovering

Renovering er et vigtigt, strategisk indsatsområde for CASA, og renoveringssegmentet forventes at udgøre den hastigst voksende del af CASAs forretning i de kommende år.

I renovering har vi særligt fokus på større sager, hvor vi til fulde kan kombinere vores erfaring indenfor entreprisestyring med vores løsningsorienterede tilgang, der gør det muligt at tilpasse projekter til vores kunders ønsker og behov. Dette ses bl.a. i det stigende antal projekter, der kombinerer renovering både med nybyg og ejendomsudvikling.

Antallet af udviklingsprojekter i renovering er således stigende. Her kan bl.a. nævnes det store projekt FÆNGSLET i Horsens med renoveringen af Vestsalen, og et joint venture med CapMan om renoveringen af et kontordomicil på Lindevangs Allé, Frederiksberg.

Licitationsmarkedet

Der er vundet adskillige nye ordrer på det åbne licitationsmarked i de senere år. CASA har opbygget en professionel tilbudsafdeling med projektledere, kalkulatører og tilbudsskribenter i både Øst- og Vestdanmark, der gør det muligt for os at levere de bedste priser og projekter til vores bygherrer.

Licitationsmarkedet dækker især renoveringer af almene boligforeninger samt transformation af eksisterende bygninger til almene- eller studieboliger.

Af større sager, vundet i senere år, kan bl.a. nævnes renoveringen af Ryde- og Fjældevænget under Boligforeningen Ringgaarden i Aarhus, Beringsgaarden i Horsens og Henriksgaarden i Valby.

FÆNGSLET - Den nye kulturinstitution i Horsens

I FÆNGSLET åbnes bygningsanlæggets vestfløj, hvorved der skabes et rum – Vestsalen – til nye aktiviteter. Projektet bliver gennemført i et tæt, ligeværdigt samarbejde mellem bygherren, CASA og rådgiverne. Samarbejdsformen sikrer, at alle relevante kompetencer bliver integreret i udviklingen af projektet.

Læs mere

Renovering Øst

John Strands Petersson
Direktør, Renovering Øst

+45 75627900
jsp@casa-as.dk

Renovering Vest

Brian Popp
Direktør, Renovering Vest

+45 75627900
brp@casa-as.dk