Tilbage

Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg

Havnen 5
8700 Horsens

+45 7562 7900
info@casa-as.dk
CVR: 29205272

Erhverv

CASA opfører kommercielle byggerier og Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) for offentlige og private bygherrer. Vi har i 2021 opført mere end 126.000 m2 erhvervsbyggeri. Erhvervsbyggeri kan opføres som enkeltstående projekter eller som del af større byrumsprojekter, hvor erhvervs- og boligbyggeri går sammen i en større enhed.

Typer af byggeri

CASA opfører kommercielle byggerier såsom kontordomiciler, uddannelsesinstitutioner, detail- og logistikcentre, P-anlæg samt Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og vi har i 2021 opført mere end 126.000 m2 erhvervsbyggeri for offentlige og private bygherrer.

Af eksempler kan nævnes opførelsen af et 25.872 m2 køle-fryse lager i Ishøj og opførelsen af 14.519 m2 garagebygninger, kontorer og mandskabsfaciliteter for Dragonkasernen i Holstebro, samt Høje-Taastrups 8.600 m2 nye rådhus der er et byudviklingsprojekt.

Opgaverne indenfor erhverv består af licitation, indbudt tilbudsafgivning og projektudvikling.

Vi arbejder i CASA ud fra et ambitiøst mål om at 95% af alle nystartede byggerier fra 2023 skal være bæredygtighedscertificerede. Vi gør derfor en dyd ud af at vejlede vores bygherrer i materialevalg og grønne løsninger som giver sunde og grønne bygninger til gavn for miljøet.

Dragonkasernen - Holstebro

Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter

Læs mere

Kompetente fagfolk

CASA er dedikerede og stiller med det projektteam, som ressource- og kompetencemæssigt bedst kan løse opgaven. Vores nøglepersoner er gennemgående på projektet og de udvælges fra vores nybygningsafdeling som består af yderst kompetente fagfolk, der har erfaring med erhvervsbyggeri.

Fordelen ved CASA er, at vi har kompetencerne internt i virksomheden, uanset om vi skal assistere med myndighedsbehandling, kvalitet, indkøb, statik, tekniske installationer, bæredygtighed med videre.

Som en ekstra service for bygherre inddrages relevante fag- og optimeringsspecialister allerede fra tilbudsfasen. Optimeringsspecialisterne kan fx optimere tidsplaner på de større logistikbyggepladser via processer og planlægning. Og fagspecialisterne rådgiver og vejleder fx om de tekniske installationer, så bygherre opnår den mest optimale bygning, økonomisk og kvalitetsmæssigt.

Vi er derfor stærkt stillet til at hjælpe bygherre gennem processen på alle parametre.

„Vi har arbejdet sammen med CASA på mange projekter, og det gør vi naturligvis, fordi det altid er en god proces og et godt resultat. Vi oplever, at byggeledelsen har stor forståelse for vores ønsker og behov. De udfordrer os positivt, så vi fanger de små udfordringer, der kan være i god tid, og byggeprocessen optimeres.“

Martin Sørensen
Ejendomschef, Bagger-Sørensen Invest A/S

Campus - Horsens

Udviklingen af et city-nært campus område i Horsens er sket som led i en større transformation af Horsens Midtby

Læs mere

Kontaktperson Vest

Peter Rosengreen
Direktør, Nybyg Vest

+45 75627900
pr@casa-as.dk

Kontaktperson Øst

Claus Møller
Direktør, Nybyg Øst

+45 75627900
cm@casa-as.dk