Tilbage

Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg

Havnen 5
8700 Horsens

+45 7562 7900
info@casa-as.dk
CVR: 29205272

Bolig

CASA har i 2021 opført mere end 351.000 m2 boliger for både private og almene bygherrer. Vores opgaver består af udviklingsprojekter, udførelse for og samarbejder med investorer samt total- og hovedentrepriser vundet gennem licitation. Mange af de boliger vi opfører er certificerede enten DGNB eller Svanemærket. Vores ambition er at bæredygtighedscertificere samtlige bolig- og kontorbyggerier fra 2022.

Boligtyper

CASA spænder vidt og dækker boligformerne til alle livets faser. Vi bygger DGNB-certificeret og Svanemærket. Vi opfører derfor sunde og energivenlige boliger, hvor vi når sikkert i mål ved at have et kontinuerligt fokus på bæredygtighed, tid, kvalitet og økonomi.

Vi opfører en række forskellige boligtyper såsom byrum, bofællesskaber, eksklusivt byggeri, punkt-, høj- og rækkehuse. Hvad enten det er privat eller alment, ejer eller lejer, så opfører vi boligerne – de nye hjem, med omtanke for beboerne.

Vi arbejder derfor efter faste og efterprøvede procedurer, der sikrer kvaliteten af et godt og indflytningsklart byggeri, fra de 46 lavenergi boliger i bofællesskabet Ecovillage i Lejre til de 298 DGNB Guld-certificerede kollegieboliger ved PFA kollegiet i Odense og til de 93 almene og private lejligheder ved Svanen i København S.

Som en fast del af vores services inddrages vores specialister indenfor Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø (KMA), aflevering samt garanti og eftersyn. Specialisterne indgår som sparringspartnere for bygherre og projektteamet.

Vores specialister har løbende erfaringsopsamling, som gør, at vi kontinuerligt følger op og tilretter vores procedurer og standardskabeloner, så fejl og mangler minimeres.

Boligprojekterne udføres i tæt samarbejde med bygherre, vi opfylder jeres visioner, så vi sammen skaber fremtidens boliger.

Plushusene - DGNB-certificeret bofællesskabskoncept

Plushusene er et DGNB certificeret co-living koncept med familie- og seniorboliger. De grønne boliger er opført med omtanke for miljøet. Fx er materialespildet minimeret ved at bestille mængder tilpasset den enkelte boligtype. En tilgang vi har videreført i vores andre byggerier.

Læs mere

Engholmene

CASA har opført fire boligkvarterer for NPV i København SV: Kærholm, Lyngholm, Tangholm og Nobelholmen.

Læs mere

CASA udvikler bæredygtigt boligområde

CASA har udviklet og er i gang med at opføre et større, DGNB-certificeret boligområde i Kirkebjerg, Brøndby.

Læs mere

Nybyg Øst

Claus Møller
Direktør, Nybyg Øst

+45 75627900
cm@casa-as.dk

Nybyg Vest

Peter Rosengreen
Direktør, Nybyg Vest

+45 75627900
pr@casa-as.dk