FN’s Verdensmål

CASA støtter aktivt op om FN’s 17 Verdensmål og har bl.a. deltaget i SDG Accelerator programmet søsat af UNDP og Industriens Fond for at gøre en yderligere indsats for fremme af verdensmålene.

CASA støtter aktivt op om FN’s 17 Verdensmål og har bl.a. deltaget i SDG Accelerator programmet søsat af UNDP og Industriens Fond for at gøre en yderligere indsats for fremme af verdensmålene.

CASA støtter fem verdensmål:

  • Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel
  • Verdensmål 8: Anstændige jobs og Økonomisk vækst
  • Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

Sundhed og Trivsel

For CASA er det vigtigt, at vores medarbejdere er sunde og glade, så vi sikrer god trivsel og forebygger livsstilssygdomme. Hos CASA forsøger vi derfor kontinuerligt at forbedre trivsel og sundhed i virksomheden gennem oplysningskampagner såvel som konkrete trænings-, kost- og sikkerhedsinitiativer.

Sikkerhed på byggepladsen er desuden en meget høj prioritet for CASA. Arbejdsulykker skal helst undgås; ikke blot for vores egne medarbejder men også for samarbejdspartnere. Vi har således en målsætning om en ulykkesfrekvens (antal ulykker pr. 100 mio. kr. omsætning) på 1,0 allerede i 2020, hvilket opnås gennem uddannelse og oplysning.

Anstændige jobs og Økonomisk vækst

Gode uddannelsesmuligheder har afgørende betydning for kommende generationers evne til at opbygge et godt liv og samfund. CASA vil være med til at sikre kvaliteten af uddannelserne i byggebranchen, ved at hjælpe unge med at få mere viden om branchen. CASA tilbyder desuden konkrete muligheder for at få erfaring fx ved ansættelse af praktikanter, info/besøgsdage for folkeskoler og deltagelse i sociale netværk.

Hos CASA gør vi desuden meget ud af at inkludere og tage hensyn til socialt udsatte på vores projekter. Det sker fx gennem beboerhåndtering, aktiveringsprogrammer og ansættelser af unge ledige fra området på pladsen.

Bæredygtige byer og lokalsamfund

CASA tror på, at fremtidens byggeri er bæredygtigt. Derfor skal 80% af alle nystartede byggerier i CASA bæredygtighedscertificeres allerede i 2021. Vi bæredygtighedscertificerer allerede en del af vores byggerier i dag, hvilket betyder, at vi aktivt bidrager til nedbringelse af negative klima- og miljøpåvirkninger, samt sikrer en positiv oplevelse for både naboer og fremtidige brugere af byggeriet. Læs mere om bæredygtighedscertificeringer her. [linker til certificeringsafsnit]

Ansvarligt forbrug og produktion

Byggesektoren producerer årligt mere end 4 millioner tons affald svarende til en tredjedel af al affald i Danmark. CASA vil hjælpe kunder, branchen og os selv med at reducere materialeaffald og højne cirkulært forbrug. Det gør vi konkret gennem intern uddannelse, øget overvågning og dataindsamling af affaldsmængder, undersøgelser af og løsninger for materialernes cirkulære værdikæde, samt strategiske samarbejder med leverandører indenfor transport og håndtering af byggeaffald.

Partnerskaber for handling

CASA er en udviklingsentreprenør med høj grad af outsourcing til betroede samarbejdspartnere. Derfor er vi afhængige af både vores kunders og leverandørers opbakning, hvis vi skal lykkes med at reducere vores og branchens negative påvirkning på klima og miljø. Vi udvikler derfor allerede i dag nye løsninger gennem stærke partnerskaber på tværs af værdikæden, og vi vil gøre det i endnu højere grad i fremtiden, så vi løser udfordringerne sammen.