Certificering af byggerier

Bæredygtigt byggeri er fremtiden. Derfor har CASA sat som målsætning, at minimum 80% af vores nyopstartede byggerier skal være bæredygtighedscertificerede allerede i 2021.

Bæredygtigt byggeri er fremtiden. Derfor har CASA sat som målsætning, at minimum 80% af vores nyopstartede byggerier skal være bæredygtighedscertificerede allerede i 2021. At et byggeri er bæredygtighedscertificeret, er et kvalitetsstempel i sig selv. For et bæredygtigt byggeri er bedre for klima og miljø, fremtidssikret og selve byggeprocessen har været så skånsom for alle involverede som muligt.

Hos CASA har vi mange års erfaring med at bygge bæredygtigt, og vi rådgiver vores kunder til, hvordan det gøres bedst. Vi kan levere byggerier af alle bæredygtighedsstandarder, uden at der gås på kompromis med hverken pris eller kvalitet.

I CASA arbejder vi primært med bæredygtigt byggeri, der er DGNB-certificeret og/eller Svanemærket. Vi arbejder naturligvis også med andre bæredygtighedscertificeringer som f.eks. LEED og BREEAM.

DGNB-certificering

Hvad? DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen [Tysk Selskab for Bæredygtigt Byggeri]; foreningen som opsatte kriterierne for DGNB-certificering. DGNB vurderer hele byggeriets bæredygtighed på fem parametre:

  • Miljø
  • Socialt
  • Økonomi
  • Teknik
  • Proces

Hver parameter har kriterier, der skal opfyldes, for at kunne opnå enten Sølv, Guld eller Platin-certificering. DGNB er med andre ord en helhedsorienteret certificering. Den opdateres løbende af udvalgte fageksperter, så den følger med tidens udvikling. Og så er det den mest populære form for certificering i Danmark.

Hvordan? Processen starter, før byggeriet går i gang. Det aftales, hvilken certificering der skal opnås, og der diskuteres mulige løsninger med respekt for byggeriets og/eller byområdets givne forudsætninger. Som andre certificeringer fokuserer DGNB på reduktion af de miljømæssige påvirkninger, hvorfor der lægges en plan for, hvordan dette opnås bedst muligt. DGNB-certificeringen kræver desuden, at man indtænker de menneskelige omkostninger byggeriet har – for eksisterende brugere af området, der bygges i, naboer til byggeriet og kommende brugere af byggeriet.

CASA er en del af Green Building Council Denmark som administrerer og certificerer DGNB i Danmark.

Svanemærkning

Hvad? Svanemærket er en kendt forbrugermærkning, der også bruges af byggeriet. Målet med Svanemærket er at mindske byggeriets samlede miljøbelastning gennem et fokus på produkter og materialer. Der stilles desuden miljøkrav til alle produkter – fra råvarer til produktion, samt over brug, bortskaffelse og recirkulering. Med Svanemærket kan det dokumenteres, at der arbejdes bæredygtigt i forhold til processer, materialer og det færdige byggeri.

Hvordan? Processen indledes med en dialogfase, hvor krav, ansvar samt valg af materialer og produkter diskuteres, inden byggeriets igangsættelse. Det sikres desuden, at byggeprocessens overordnede linjer ligger inden for rammerne af DGNB. Op til byggestart gennemgås certificeringsfasen, hvorefter licensen udstedes, og byggefasen starter.