Bæredygtighed i CASA

I CASA A/S er vi bevidste om det sociale og miljømæssige ansvar, der følger med vores position som en af Danmarks førende udviklere og entreprenører.

 

CASAs byggerier påvirker dagligt tusindvis af menneskers liv – direkte og indirekte – og vi er bevidste om det sociale og miljømæssige ansvar, der følger med en sådan position. Vi har derfor udarbejdet en række bæredygtighedsstrategier for, hvordan vi agerer, så CASAs påvirkning af mennesker og miljø bliver så positiv som muligt.

Vi har udviklet bæredygtighedsstrategier for to hovedområder, indenfor hvilke der udvikles både kort- og langsigtede initiativer.

Klima og Miljø

Som en del af en branche, der har et stort klima- og ressourcemæssigt aftryk, er det naturligt og nødvendigt at fokusere på at reducere de negative klima- og miljøpåvirkninger fra vores byggerier. Samlet set står byggeri for 40% af hele verdens udledning af CO2. Ser man på byggematerialer alene, står disse for 11% af verdens samlede CO2-udledning, mens en tredjedel af alt affald i Vesten er byggeaffald. Behovet for reduktion af materialeforbruget, genbrug, genanvendelse og cirkulær materialeudnyttelse er med andre ord åbenlyst og presserende.

Du kan læse mere om CASAs bæredygtighedsstrategier for Klima og Miljø her.

Medarbejdere og Mennesker

Hos CASA siger vi, at mennesker kommer før mursten. Det betyder, at vi først og fremmest kerer os om de mennesker, der dagligt er direkte eller indirekte påvirket af vores byggerier – enten som medarbejdere, nuværende eller fremtidige brugere af det område, vi bygger i. CASAs bæredygtighedsstrategier fokuserer derfor også på at bidrage til vores medarbejderes sundhed, sikre en positiv oplevelse for brugere af vores byggerier, samt at bidrage til fremtidige generationers ve og vel.

Du kan læse mere om CASAs bæredygtighedsstrategier for Medarbejdere og Mennesker her.