Bæredygtighed

Bæredygtigt byggeri er fremtiden, og CASA A/S ønsker at gå forrest mod den fremtid. Vi har derfor sat os det mål, at 80% af alle nystartede byggerier i 2021 skal bæredygtighedscertificeres.

Her på siden kan man læse om bæredygtighed i CASA samt se et udpluk af de byggerier, vi allerede har bygget bæredygtigt.

Bæredygtighed i CASA

Bæredygtighed i CASA

CASAs byggerier påvirker dagligt tusindvis af menneskers liv – direkte og indirekte – og vi er bevidste om det sociale og miljømæssige ansvar, der følger med en sådan position. Vi har derfor udarbejdet en række bæredygtighedsstrategier for, hvordan vi agerer, så CASAs påvirkning af mennesker og miljø bliver så positiv som muligt.

Læs mere

FN’s Verdensmål

FN’s Verdensmål

CASA støtter aktivt op om FN’s 17 Verdensmål og har bl.a. deltaget i SDG Accelerator programmet søsat af UNDP og Industriens Fond for at gøre en yderligere indsats for fremme af verdensmålene.

CASA støtter fem verdensmål:

  • Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel
  • Verdensmål 8: Anstændige jobs og Økonomisk vækst
  • Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Verdensmål 17: Partnerskaber for handling
Læs mere

Certificering af byggerier

Certificering af byggerier

Hos CASA har vi mange års erfaring med at bygge bæredygtigt, og vi rådgiver vores kunder til, hvordan det gøres bedst. Vi kan levere byggerier af alle bæredygtighedsstandarder, uden at der gås på kompromis med hverken pris eller kvalitet.

I CASA arbejder vi primært med bæredygtigt byggeri, der er DGNB-certificeret og/eller Svanemærket. Vi arbejder naturligvis også med andre bæredygtighedscertificeringer som f.eks. LEED og BREEAM.

Læs mere