CASA A/S har i dag offentliggjort årsregnskabet for 2018.

CASA gik ind i 2018 med en rekordstor ordrebog og har i 2018 fortsat væksten og øget omsætningen med 10,2 % i forhold til året før. Omsætningen og bruttofortjenesten nåede således begge rekordniveauer på hhv. 1.751 og 217,4 millioner kroner, mens årets resultat før skat blev 90 millioner kroner. Det er samlet set tilfredsstillende, specielt da indtjeningsmarginen i årets sidste tre kvartaler konsekvent lå over budget, og CASA i samme periode investerede i fremtidig vækst i form af nye medarbejdere, der skal varetage projekter, som først for alvor giver omsætning i de kommende år.

Omkostningerne for hele året blev 152,2 mio. kr. mod 130,7 mio. kr. i 2017. Stigningen skyldtes ansættelse af flere nye medarbejdere til at håndtere det voksende antal igangværende og kommende byggeprojekter.

Økonomidirektør i CASA, Kim Balle, udtaler om resultatet
”Vi er rigtig godt tilfredse med årets resultat, hvor vi har performet på tværs af hele organisationen. Vi har i langt de fleste måneder i 2018 samlet set leveret på budgettet eller bedre. Det skyldes i høj grad dygtig bygge- og risikostyring fra vores kompetente byggeledelse rundt omkring på projekterne. Vi eksekverer konsekvent på vores ’operational excellence’ strategi – ”The CASA Way” – og har løftet bruttomarginen markant over de seneste år. Erhvervsbyggeri og renovering er ligeledes strategiske fokusområder for os, og sidstnævnte blev løftet ganske pænt mod slutningen af året, hvor vi vandt et par store renoveringssager.”

Stifter Michael Mortensen, udtaler
”2018 har været endnu et spændende og fremgangsrigt år for CASA. Vi har afsluttet en række store projekter, og vi har taget første spadestik på flere markante byggerier. Ordrebogen for 2019 bringer os godt på vej mod strategiens målsætning om at fordoble omsætningen i strategiperioden 2016-2020. Det er derfor også med sindsro, at jeg nu overlader rorpinden til CASAs nye administrerende direktør, Torben Modvig. I stedet vil jeg fremover fokusere på idé- og konceptudvikling i tæt samarbejde med kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. Ambitionen er fortsat at sætte dagsordenen inden for nytænkende og bæredygtigt byggeri, hvor mennesker til hver en tid kommer før mursten.”

Positive forventninger til de kommende år
Den positive udvikling i 2018 på et marked i vækst forventes at fortsætte i de kommende år, dog med en let faldende tendens inden for boligbyggeri, hvor markedet for store ejerlejligheder flader ud. Afmatningen på visse dele af boligmarkedet opvejes af en gunstig udvikling inden for erhvervsbyggeri, mens renoveringsmarkedet forventes at udvikle sig stabilt i alle dele af landet.

CASA går ind i 2019 med en rekordstor ordrebeholdning på 3,5 mia. kr. sammenlignet med 2,9 mia. kr. ved begyndelsen af regnskabsåret. 65 % af ordrebeholdningen forventes udført i 2019. Kombineret med en stadig stærk pipeline samt høj kunde- og medarbejdertilfredshed forventer CASA i 2019 en særdeles pæn vækst i omsætningen. Det forventes ligeledes, at driftsindtjeningen i 2019 vil ligge en del over det realiserede i 2018.

CASAs nøgletal 2018
• Omsætning inkl. udviklingsprojekter kr. 1.751 mio. kr.
• Resultat før skat kr. 90 mio. kr.
• Indtjeningsmargin 5,0%
• Soliditet 32,2%
• Medarbejdere ~200

Læs mere her – CASA Årsrapport 2018

Kontakt
For yderligere informationer er du velkommen til at kontakte:
Kim Balle, CFO, CASA A/S, +45 2550 1406, kba@casa-as.dk
Mette Jørvad, Kommunikationschef, CASA A/S, +45 2118 9399, mej@casa-as.dk