Da kapitalfonden CataCap i forsommeren købte 60% af CASA A/S fulgte en aftale om, at CASAs medarbejdere skulle tilbydes en mulighed for at blive medejere af virksomheden.

Og den mulighed skulle vel at mærke gælde for samtlige ansatte i CASA, som i november, hvor medarbejderaktieprogrammet forelå, talte ca. 80 fastansatte med en anciennitet på over 6 måneder. Heraf har mere end to tredjedele nu valgt at tegne aktier i CASA.

Grundlægger og adm. dir. i CASA, Michael Mortensen fortæller:

”Det er noget usædvanligt, at så stor en medarbejderstab tilbydes at deltage i et medarbejderaktieprogram, men det beror på, at alle CASA-ansatte gives stort ansvar og vises stor tillid – og at hver og én spiller en rolle i udviklingen af vores virksomhed. Jeg er derfor også virkelig glad for, at mere end to tredjedele af vores medarbejdere har udnyttet muligheden for at tegne aktier i CASA. Det opfatter jeg som et godt signal på, at medarbejderne tror på deres virksomhed og dens vækstplaner, og i det hele taget ser positivt på CASAs fortsatte udvikling. Det glæder mig utroligt meget. Der er jo mange andre projekter, man som medarbejder kunne vælge at sætte sine sparepenge i.”

CASA har mange store bygge-, renoverings-, og udviklingsprojekter i gang og i pipeline. Der er derfor behov for flere kompetente medarbejdere, som får stor mulighed for både faglig og personlig udvikling i samarbejde med det engagerede CASA-team. Også nye medarbejdere vil efter 6 måneders ansættelse få mulighed for at tegne aktier i CASA.

Læs mere om CASAs projekter

Se de aktuelle stillingsopslag  

12.12.2016