Om CASA

CASA er én af Danmarks førende virksomheder indenfor udvikling og opførelse af fast ejendom. Vores byggevirksomhed har landsdækkende aktiviteter og en årlig omsætning på omkring DKK 1,5 mia. og er med en ambitiøs strategi i fortsat høj vækst. CASA har hovedsæde i Horsens og en afdeling i København.

 

 

CASA er én af DKs førende virksomheder indenfor udvikling og opførelse af fast ejendom. Vores byggevirksomhed har landsdækkende aktiviteter og en årlig omsætning på omkring DKK 1,5 mia. og er med en ambitiøs strategi i fortsat høj vækst. CASA har hovedsæde i Horsens og en afdeling i København.

Kendt for at se kreative muligheder og løse udfordringer i dialog med kunder og medaktører er CASA en foretrukken samarbejdspartner for en række professionelle bygherrer, herunder pensionskasser, kapitalfonde, projektudviklere og almene boligselskaber. Foruden høj faglighed bygger de drivende kræfter i CASA på

tillid,
ordentlighed,
respekt,
synlighed
og et godt købmandskab.

CASA koncernen består primært af entrepriseselskabet CASA A/S, Ejendomsselskabet CASA A/S og CASA Finans A/S.

CASA A/S udvikler, opfører samt renoverer alle former for byggerier i total- og hovedentreprise, herunder større boligprojekter, detailbutikker, domicilejendomme, bilhuse og logistikejendomme over hele landet. CASA er desuden aktiv inden for OPP (Offentlig Privat Partnerskab), hvor ejendomme opføres, ejes, driftes og vedligeholdes af en privat aktør med det offentlige som ordregiver. Ejendomsselskabet CASA A/S ejer og driver en ejendomsportefølje på ca. kr. 1,5 mia. primært strøgejendomme i Horsens og Aarhus.


Historien
CASA er historien om en 13-årig dreng med virkelyst, der i 1985 besluttede at grundlægge en forretning (Ejendomsselskabet CASA A/S) på at gå den ekstra mil for det gode resultat. Siden har grundlægger, bestyrelsesformand og hovedaktionær i CASA, Michael Mortensen, stået i spidsen for mere end 8.000 boligbyggerier og langt over 500.000 m2 erhvervsbyggeri.

i port

Michael Mortensen var i perioden 1995 til 2006 hovedaktionær og direktør i typehusfirmaet FM Søkjær A/S (i dag HusCompagniet). I 2006 - hvor virksomheden byggede over 250 huse om året – solgte han 75% af aktierne til kapitalfonden Axcel. I 2011 blev HusCompagniet solgt til den norske kapitalfond FSN Capital, og Michael Mortensen solgte i samme forbindelse sin resterende aktieandel.

I 2006 kom udviklings- og entreprenørvirksomheden CASA A/S til, og dette selskab er på 8 år blevet en relevant og respekteret spiller på det danske marked. CASA bygger i hele Danmark og opfører alle former for byggerier i total- og hovedentreprise, herunder større boligprojekter, detailbutikker, domicilejendomme, bilhuse og logistikejendomme. CASA udvikler også egne projekter og er senest gået aktivt ind på OPP markedet.

I maj 2016 blev 60% af CASA A/S solgt til kapitalfonden CataCap med henblik på at sikre den fortsatte vækst.

 

tidslinje-dec-2016

 

En aftale er en aftale
CASA driver sin forretning på baggrund af enkle og klare principper for god forretningsskik. Selskabet blev i 2006 etableret på mottoet ”Fordi en aftale er en aftale”, og integritet og troværdighed er dermed indbygget i selve fundamentet for vores forretning. Vi er ærlige og åbne i samarbejdet med vores kunder og samarbejdspartnere. Vi gør os umage og leverer byggerier af høj kvalitet, til tiden og som aftalt.


Mere end at bygge
Sammensætningen af byggeerfaring i CASA A/S og drift-/salg og udlejning samt finansiel styrke i Ejendomsselskabet CASA A/S er i kombination med det udviklingsmæssige fokus i CASA Finans A/S en unik konstellation, som gør, at CASA bidrager med innovative og inkluderende helhedsløsninger:

- Byggerier og områder, der udvikles og opføres i harmoni med visioner og udviklingsplaner

- Byggerier med de rette helhedsløsninger hvad angår tid, økonomi, krav og ønsker til funktionalitet, æstetik og innovation.

- Byggerier, der opføres med tanke på den fortsatte drift (f.eks. fornuftig energi- og rengøringsmæssig funktionalitet samt livet der leves i byggeriet).

Ved at komme tidligt ind i processen har CASA opnået at skabe spændende og nytænkende løsninger for såvel brugere som investorer.


Ejerskab, ledelse og medarbejderstab
I maj 2016 blev 60% af CASA A/S solgt til kapitalfonden CataCap med fokus på fortsat vækst via strategisk, operationel og økonomisk partnerskab. CASA A/S er nu således (indirekte) ejet af CataCap I KS (60%) og CASA Management Holding A/S (40%). CASA Management Holding A/S ejes af selskaberne M.M. 26 Holding A/S (50%), Metro Holding ApS (25%) og Rosengreen Horsens Holding ApS (25%).

Ejerskabet og ledelsen i CASA er dynamisk, beslutningsstærk og strategisk velfunderet, ligesom gensidig sparring, idéudveksling og fremdrift kendetegner samarbejdet i virksomheden.

I efteråret 2016 blev alle CASAs medarbejdere tilbudt mulighed for at blive medejere af virksomheden. Og den mulighed skulle vel at mærke gælde for samtlige ansatte i CASA, som i november, hvor medarbejderaktieprogrammet forelå, talte ca. 80 fastansatte med en anciennitet på over 6 måneder. Heraf valgte to trejdedele at tegne aktier i CASA.

Ca. 15% af CASA A/S er i dag ejet af medarbejderne, hvilket er ganske unikt i branchen, og tegn på at medarbejderne tror på deres virksomhed.

CASA A/S er medlem af arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri.


CASA Arena
CASA har i 2015 forlænget sponsoraftalen om navnerettigheden til AC Horsens’ hjemmebane ”CASA Arena” på Langmarksvej i Horsens med yderligere 3 år. Sponsoratet blev indgået første gang i 2008. CASA Arena har en tilskuerkapacitet på 10.495, heraf cirka 7.500 siddepladser. CASA bakker aktivt op om AC Horsens og ejer udover navnerettigheden en del af ejendommen CASA Arena, samt 10 % af aktierne i AC Horsens A/S.


Udvalgte investeringer
CASA investerer i en række danske selskaber, bl.a.:

Flexmodul A/S (22%) Salg/produktion af præfabrikeret modulbyggeri samt mandskabsvogne
Exxit 59 A/S (10%) Danmarks største transportcenter beliggende i Vejle ved motorvejsafkørsel 59
Flügger A/S (10%) Børsnoteret malingsproducent med 1600 medarbejdere og fabrikker i 4 lande
AC Horsens A/S (10%) Børsnoteret lokal fodboldklub

 

 

 

Hvem har vi bygget for?

collageNY