Organisationsstruktur

CASA A/S´ organisation

CASA medarbejdere har høj faglig ekspertise og mange års erfaring. Udover CASAs egne medarbejdere beskæftiger koncernen årligt over 1.500 ansatte hos rådgivere og underentreprenører på de mange byggerier.
Mulighederne og successen skabes i høj grad ved hjælp af medarbejdere som motiveres af det store og individuelle ansvar som de hver især tildeles. Den flade organisation af selvstændige medarbejdere er i permanent dialog med hinanden og med eksterne samarbejdspartnere.

Hovedparten af CASAs ansatte er projektchefer og projekt-/byggeledere, som styrer byggeprocesserne på vores mange byggepladser. De supporteres af en stab af specialister fra jura, kommunikation, teknisk support, kvalitet, miljø- og arbejdsmiljø, afleveringsforretning, design- og projektering, salg/udvikling, økonomi m.v.
Virksomheden har ingen egenproduktion.

 

 

 

CASA A/S er medlem af arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri.

 

 

I hvert projekt defineres en organisationsstruktur, hvor de relevante aktører involveres i byggefaserne.